Katılımcı başvuru kriterleri aşağıdaki gibi kurgulanmıştır;

  • Mühendislik, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarından bir tanesinde lisansüstü eğitime devam ediyor ya da doktoralı genç araştırmacı (40 yaşını doldurmamış) olmak,
  • Daha önce TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında (3 defadan fazla) projeye/eğitime katılmamış olmak,
  • Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak,
  • TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmaktır.

 

Projenin seçim süreci ve kriterleri aşağıdaki gibi kurgulanmıştır;

  • Toplam 15 adet kursiyer seçilecektir. Fırsat eşitliği sağlanması bakımından olabildiğince kadın erkek sayısının eşit olmasına dikkat edilerek katılımcılar içinden seçim yapılmaya özen gösterilecektir.
  • Farklı bölge ve üniversitelerden katılım destelenerek çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek ve katılımcıların farklı üniversitelerden ya da illerden olması gözetilecektir. Bu kapsamda en az 6 katılımcının Kastamonu Üniversitesi / İl dışından seçilmesi planlanmaktadır.
  • Katılımcıların farklı alan ve anabilim dallarından olmasına dikkat edilecektir.
  • Katılımcıların seçilmesinde genel ağırlıklı not ortalaması dikkate alınacaktır. Seçim yapılırken genel ağırlıklı not ortalamasının yanı sıra Ar-Ge, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konularında gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınacak ve bu kapsamda teknolojik alanda bir işi fikri sahibi olmak tercih sebebi olacaktır. Bu nedenle özellikle genel not ortalamasının eşit olması durumunda katılımcıların teknolojik alanda yeterliliği, Ar-Ge çalışmalarına ilgi duymaları ve girişimci özellikleri önem arz etmektedir.
  • Başvuruların alınmasından sonra 20 adet asil 10 adet yedek katılım seçilecek olup listeler etkinliğin web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek üyelere bilgilendirme maili gönderilecektir. Asil katılımcılara iletilen mailde katılımı teyit maili istenecek gelen sayıya göre yedek listedeki sıralamadan başlanarak aynı süreç onlar için de işletilecektir.