SAAT 26.09.2022
08:45 – 09:30 Ders Adı Etkinliğin Amaç ve Hedefleri & Katılımcılar ile Tanışma
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Açılış ve etkinlik hakkında bilgilendirme
Ders İçeriği Bu derste; hedef kitle ile tanışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca etkinliğin amaç ve hedefleri hakkında bilgi verilecek, katılımcıların eğitimden beklentileri hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Etkinlik eğitim planındaki derslerin öneminden ve amaçlarından bahsedilecektir. Böylelikle katılımcılar kendilerini nelerin beklediği ile ilgili genel bilgi sahibi olacaklardır.
09:45 – 10:30 Ders Adı Girişimciliğin Temelleri
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Girişimci ve girişimcilik kavramları
Ders İçeriği Bu ders kapsamında girişimcinin kim olduğundan, girişimcinin sahip olması gereken kişilik özellikleri ve sosyal özelliklerden bahsedilecektir. Ayrıca girişimcilik kavramının önemine vurgu yapılacak ve Türkiye’de girişimcilerin başarılı ya da başarısızlık nedenlerine değinilecektir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar girişimci ve girişimcilik kavramına ilişkin temel bilgileri edinebileceklerdir.
10:45 – 11:30 Ders Adı Girişimcilik Türleri: Tekno-Girişimcilik ve Akademik Girişimcilik
Eğitmen Prof. Dr. Kasım YENİGÜN
Ders Konusu Girişimcilik türleri içerisinde tekno-girişimcilik ve akademik girişimciliğin yeri
Ders İçeriği Bu derste; girişimcilik türlerine değinilecek ve bilgi teknoloji çağı olarak ifade edilen günümüzde tekno-girişimciliğin klasik girişimcilik türlerinden farklılıklarına ve önemine vurgu yapılacaktır. Ayrıca hedef kitle düşünüldüğünde dijitalleşme sürecinde tekno-girişimciliğin akademisyenler için önemine dikkat çekilecektir. Bu çerçevede öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar tekno-girişimciliği diğer girişimcilik türlerinden ayırt edebilecekler ve tekno-girişimciliğin ve akademik girişimciliğin öneminin farkına varacaklardır.
11:45 – 12:30 Ders Adı Ar-Ge Faaliyetlerinin Tekno-Girişime Dönüştürülmesi: Teknokent’in Rolü
Eğitmen Prof. Dr. Kasım YENİGÜN
Ders Konusu Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüştürülmesi, kuluçka merkezleri vasıtasıyla şirketleşme faaliyetleri ve Teknokent ekosistemi
Ders İçeriği Bu derste; Ar-Ge odaklı çalışmalardan ortaya çıkacak çıktıların katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürülmesi ve bu süreci destekleyen kurumlardan biri olan Teknokent bünyesinde şirketleşme faaliyetleri anlatılacaktır. Teknokent ekosisteminde bulunan birimler ve Teknokent’e dahil olmanın avantajları hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede katılımcılar Ar-Ge odaklı çalışmaların Teknokent bünyesinde ticarileştirilmesine yönelik süreç hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45 – 14:30 Ders Adı İş Fikri Geliştirme
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
Ders Konusu İş fikri geliştirme kaynakları ve yöntemleri
Ders İçeriği Bu derste; iş fikri geliştirmek için hangi kaynaklardan yararlanılabileceğine değinilecektir. Ayrıca iş fikri geliştirme yöntemlerinin neler olduğundan bahsedilerek en çok kullanılan yöntemlerden beyin fırtınası ve tersine beyin fırtınası yöntemleri anlatılacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar iş fikri geliştirirken hangi kaynakları kullanmaları gerektiğini görecek ve hangi yöntemlerle iş fikri geliştirebileceklerini anlayacaklardır.
14:45 – 15:30 Ders Adı Teknoloji Odaklı İş Fikirleri
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
Ders Konusu Teknoloji odaklı iş fikri örnekleri
Ders İçeriği Bu derste; teknolojik alanda gerçekleştirilen başarılı ve başarısız iş fikirlerinden örnekler sunulacaktır. Başarısız iş fikirlerinin başarısızlık nedenleri üzerinde durulacak başarılı olan fikirlerinin ise nasıl başarılı oldukları ve hangi sorunlara çözüm ürettikleri ifade edilecektir. Bu sayede katılımcılar teknolojik alanda geliştirilen iş fikirlerinden örnekleri görebilecek ve başarıyı yakalayabilmek için ne tür iş fikirlerinin ön plana çıktığı ve yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
15:45 – 16:30 Ders Adı Temel Pazarlama
Eğitmen Prof. Dr. Dilber ULAŞ
Ders Konusu Pazarlama kavramı ve pazarlama karması unsurları
Ders İçeriği Bu derste; pazarlamanın tanımı ve pazarlama ile ilgili temel kavramlara değinilecektir. Ayrıca pazarlama çevresi ve pazarlama karması unsurları ele incelecektir. Bu ders katılımcıların Pazarlamanın temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve pazarlama karması unsurlarının neler olduğunu açıklayabilmelerini sağlayacaktır.
16:45 – 17:30 Ders Adı İnovasyon, Pazarlama ve Girişimcilik İlişkisi
Eğitmen Prof. Dr. Dilber ULAŞ
Ders Konusu Girişimcilerin yaratıcı inovasyonları pazarlaması
Ders İçeriği Bu derste; inovasyon kavramı ve inovasyonun aşamaları ele alınacaktır. İnovayonun girişimciler için önemine vurgu yapılacaktır. Ayrıca inovatif fikrin pazarlanabilir hale nasıl dönüşeceğine değinilecek ve pazarlama inovasyonunun önemine dikkat çekilecektir. Bu ders sayesinde katılımcıların inovasyonun girişimciler için gerekliliğini anlayabilecek ve inovatif ürünlerin nasıl pazarlanabileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
17:45 – 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (1. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu İlk gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği  Bu derste; ilk gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların ilk gün eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir. Aynı zamanda etkinlikle ilgili aksaklıklar olduğu düşünülüyor ise kalan günler için bunlara çözüm üretilme şansı olacaktır.
SAAT 27.09.2022
08:45 – 09:30 Ders Adı Tekno-Girişimlerde Markalaşma
Eğitmen Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN YAZAR
Ders Konusu Tekno-girişimciler için markalaşmanın önemi
Ders İçeriği Bu derste; marka kavramı, markalaşma, markanın üründen farklılığı ve neden önemli olduğu üzerinde durulacaktır. Ayrıca uygun marka mesajları, teknolojini markalaşmaya etkisi ve medya stratejileri geliştirme konuları hakkında bilgi verilecektir. Bu dersi alan katılımcılar markanın ne olduğunu üründen olan farklılığını kavrayabilecek ve teknolojinin markalaşma üzerindeki etkilerini açıklayabileceklerdir.
09:45 – 10:30 Ders Adı Dijital Pazarlama
Eğitmen Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN YAZAR
Ders Konusu Pazarlamada internet, mobil ve interaktif platformların kullanımı
Ders İçeriği Bu derste; internet üzerinde pazarlamanın gelişimi, e-pazarlama unsurları, internet pazarlar ve e-pazarlamada ortaya çıkan sorunlar ele alınacaktır. Ayrıca internet üzerinde reklam faaliyetlerine ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar e-pazarlama ile ilgili temel kavramları kavrayabilecek,  e-pazarlama unsurlarını tanımlayabilecek ve internet üzerinden pazarlar ve reklam faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olacaklardır.
10:45 – 11:30 Ders Adı Pazar ve Pazarlama Araştırmaları I
Eğitmen Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ
Ders Konusu Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmasının aşamaları
Ders İçeriği Bu derste; teknolojik girişimciler için Pazarlama Bilgi Sistemi’ne (PBS), pazar ve pazarlama araştırması kavramlarının tanımına, kapsamına, önemine ve türlerine değinilecektir. Ayrıca pazarlama araştırması sürecinin aşamalarına ve pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Bu dersi alan katılımcılar bilgi kaynaklarını ve pazarlama bilgi sisteminin önemini kavrayabilecekler. Aynı zamanda pazarlama araştırması ile ilgili kavramları açıklayabileceklerdir.
11:45 – 12:30 Ders Adı Pazar ve Pazarlama Araştırmaları II
Eğitmen Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ
Ders Konusu Pazarlama araştırmasında veri toplama yöntemleri
Ders İçeriği Bu derste; pazarlama araştırmasında kullanılan veri toplama ve analiz yöntemlerine değinilecektir. Ayrıca ders kapsamında araştırma sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması konularında bilgi sunulacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar pazarlama alanında bir araştırma yapabilmek için nasıl veri toplayacaklarını, bu verileri nasıl analiz edip yorumlayacaklarını öğrenirler. Ayrıca rapor k-hazırlarken nelere dikkat edeceklerine dair bilgi sahibi olurlar.
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45 – 14:30 Ders Adı Finansal Okuryazarlık
Eğitmen Prof. Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Temel finansal kavramlar hakkında bilgilendirme
Ders İçeriği Bu derste; finans ve ekonomi ile ilgili temel kavramlar,  faiz hesaplamaları, finansal sistem ve finansal araçlara değinilecektir. Ayrıca alternatif finans kaynakları, yatırım kararları ve maliyetlendirme ilgili açıklamalar yapılacaktır. Bu dersi alan katılımcılar harcama, tasarruf, finansman ile yatırım gibi konularda sağlıklı kararlar almaları için gerekli bilgileri edinecekler ve temel finansal araçlar (mevduat, kredi, tahvil, hisse senedi) hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
14:45 – 15:30 Ders Adı Ar-Ge Destekleri ve Ön Finansman: Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılar
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÜNEYSU
Ders Konusu Girişim sermayedarları ve melek yatırımcı destek mekanizmaları
Ders İçeriği Bu derste; Girişim sermayesi kavramı, girişim sermayesi finansman aşamaları ve teknikleri ile girişim finansmanında geleneksel yöntemlere alternatif oluşturan melek yatırımların rolü konusunda bilgiler verilecektir. Bu ders sayesinde katılımcılar Girişim sermayesi finansman aşamaları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar, melek yatırım finansman modeli hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
15:45 – 16:30 Ders Adı Ar-Ge Destekleri ve Ön Finansman: TÜBİTAK
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
Ders Konusu Girişim başlangıç ve ar-ge destek mekanizmalarına erişim
Ders İçeriği Bu derste; 1501, 1503, 1507, 1509, 1511 ve 1512 destek programlarına kimlerin başvuru yapabileceği, bütçeleri, proje süreleri, başvuru şekli ve dönemleri ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca teknolojik alanda başlangıç girişimlerini destekleyen 1512 Bireysel Girişim Destek Programı (BİGG) başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar teknoloji odaklı iş fikirlerini hayata geçirebilmek için başlangıçta gereken sermayenin bir kısmını TÜBİTAK’tan nasıl elde edebileceklerini öğrenecekler ve bu farkındalığı kazanacaklardır.
16:45 – 17:30 Ders Adı Ar-Ge Destekleri ve Ön Finansman: KOSGEB
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
Ders Konusu KOSGEB girişimci destek mekanizmalarına erişim
Ders İçeriği Bu derste KOSGEB Geleneksel ve İleri Düzey Girişimci Destek Programlarından bahsedilecektir. Aynı zamanda KOSGEB İş Planı Ödülü Destek Programı ve girişimcilik eğitimleri hakkında bilgiler erilecektir. Bu ders sayesinde katılımcılar KOSGEB’in girişimcilere sağladıkları destekler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Aynı zamanda KOSGEB destek mekanizmalarında yararlanmak için KOSGEB girişimcilik eğitimlerine nasıl katılabilecekleri hakkında belgi edineceklerdir.
17:45 – 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (2. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu İkinci gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği Bu derste; ikinci gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların ikinci gün eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir. Aynı zamanda etkinlikle ilgili aksaklıklar olduğu düşünülüyor ise kalan günler için bunlara çözüm üretilme şansı olacaktır.
SAAT 28.09.2022
08:45 – 09:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri I
Eğitmen Prof. Dr. Müge KLEIN
Ders Konusu Dijital teknolojilerin evrimi: Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a
Ders İçeriği Bu derste; endüstri devrimlerinin gelişim süreci, Endüstri 4.0 kavramı, Endüstri 4.0’ın tasarım ilkeleri anlatılacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar dijital dönüşüm sürecinin evrimi, dijital dönüşümü hızlandıran ve gerekli kılan unsurlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
09:45 – 10:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri II
Eğitmen Prof. Dr. Müge KLEIN
Ders Konusu Günümüz dijital dönüşüm teknolojilerinin önemi ve gerekliliği
Ders İçeriği Bu derste; dijital dönüşüm teknolojilerini yapı taşlarının neler olduğu anlatılacak, dijital dönüşümü tetikleyen etmenler, dijital dönüşümün bireyler ve işletmeler için getirdikleri ele alınacaktır. Bu dersi alan katılımcılar dijital dönüşüm teknolojilerinin yapı taşlarının neler olduğunu öğrenecekler, dijital dönüşümü tetikleyen etmenleri, dijital dönüşümün faydaları hususunda bilgi sahibi olacaklardır.
10:45 – 11:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri III
Eğitmen Doç. Dr. Kemal AKYOL
Ders Konusu Yapay zekânın temel, teknik ve mekanizmaları
Ders İçeriği Bu derste; yapay zekanın tanımı, tarihi ve gelişimi ela alınacaktır. Ayrıca sezgi ve sezgiye dayalı arama algoritmaları, bulanık mantık ve programlama ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu dersi alan katılımcılar yapay zekânın tarihsel ve kavramsal gelişimini, yapay zekânın amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için bu amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
11:45 – 12:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri IV
Eğitmen Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU
Ders Konusu Arttırılmış gerçeklik ortamları ve tasarımı
Ders İçeriği Bu derste; arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramlarına, arttırılmış gerçeklik kullanılan disiplinlerin neler olduğuna, mevcut arttırılmış gerçeklik uygulamalarına ve eğitimde arttırılmış gerçeklik kullanımı ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu sayede katılımcılar geleceğin teknolojilerinden birisi olan sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçeklik teknolojisi içeren ortamlar hakkında bilgi edinecekler ve bu ortamların tasarımı konusunda farkındalık sahibi olacaklardır
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45 – 14:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri V
Eğitmen Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER
Ders Konusu Nesnelerin interneti ve ticari boyutu
Ders İçeriği Bu derste; nesneleri interneti kavramına, nesnelerin interneti ile ilgili bileşenlerine, IoT uygulaması geliştirmek için kullanılan yardımcı teknolojilerin (RFID, NFC, BLE Beacon, WSN, GSM vb.), neler olduğuna ve bunların ticari boyutuna değinilecektir. Bu ders sayesinde katılımcılar nesnelerin internetini tanıyacaklar ve nesnelerin internetinde büyük veri işleme tekniklerini hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
14:45 – 15:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri VI
Eğitmen Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER
Ders Konusu Endüstriyel robotlar ve robotik teknolojiler
Ders İçeriği Bu derste; robot teknolojisinin esasları, robotların programlanması ve uygulamaları ile robot teknolojisi konularında bilgi verilecek. Ayrıca otomasyon teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirilen uygulamalar ile robotik teknolojilerin geliştirilme sürecine değinilecektir. Bu dersi alan katılımcılar robotların endüstriyel kullanımı ve robotik teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
15:45 – 16:30 Ders Adı Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme
Eğitmen Doç. Dr. Fuat KARTAL
Ders Konusu Tasarım düşüncesi ve insan merkezli tasarımın temelleri
Ders İçeriği Bu derste; yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılığı ve yenilikçiliği zen zenginleştirmenin yolları ile yaratıcı ve yenilikçi süreçlerde tasarım odaklı düşünme yönteminin kullanılması konuları ele alınacaktır. Ayrıca tasarımcı, sanatçı ve yenilikçilerin kafa yapılarının, sahip oldukları beceri ve araçlar hakkında bilgi verilecektir. Bu ders alan katılımcılar yaratıcı ve yenilikçi düşünme için ne yapmaları gerektiği ve tasarım odaklı düşünme yöntem ve araçları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
16:45 – 17:30 Ders Adı FSM Başvuru Süreçleri
Eğitmen Doç. Dr. Fuat KARTAL
Ders Konusu FSM kavramı ve ulusal başvuru süreçleri
Ders İçeriği Bu derste; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 30047 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 30195 Sayılı Çalışan Buluşlarına, Yüksek Öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve diğer ulusal yasal düzenlemelere ilişkin uygulama odaklı yaklaşımlara değinilecektir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Başvuru Sistemi olan e-Pats üzerinden marka, patent, faydalı model başvurularının yapılması süreçlerini ele alınacaktır. Bu dersi alan katılımcılar FSM ve başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
17:45 – 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (3. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Üçüncü gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği Bu derste; üçüncü gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların üçüncü gün eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir. Aynı zamanda etkinlikle ilgili aksaklıklar olduğu düşünülüyor ise kalan günler için bunlara çözüm üretilme şansı olacaktır.

SAAT 29.09.2022
08:45- 09:30 Ders Adı Uygulamalı İş Planı Hazırlama I
Eğitmen Prof. Dr. Himmet KARADAL
Ders Konusu İş planında giriş ve girişimci bilgilerinin oluşturulması
Ders İçeriği Bu derste; iş planı hazırlanırken dikkat edilecek hususlara değinilecek ve iş planında hangi bölümlerin yer aldığı anlatılacaktır. Ayrıca örnek bir iş fikri üzerinden giriş ve girişimciye ilişkin bilgilerin nasıl hazırlanması gerektiği gösterilecektir. Bu kapsamda girişimciye ilişkin kişisel bilgiler, iş fikri seçme nedeni, faaliyet konusu, misyon ve vizyon ile işletme hedefleri gibi bilgilerin nasıl hazırlanması gerektiği örnek iş fikri üzerinde gösterilecektir. Bu sayede katılımcılar iş planının giriş bölümü ile girişim ve girişimci bilgilerini içeren unsurları hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
09:45- 10:30 Ders Adı Uygulamalı İş Planı Hazırlama II
Eğitmen Prof. Dr. Himmet KARADAL
Ders Konusu İş planında pazar bilgileri ve pazarlama planının hazırlanması
Ders İçeriği Bu derste; pazarlama planı hazırlanırken dikkat edilmesi gerek hususlara dikkat çekilecektir. Bu kapsamda pazar büyüklüğü, hedef pazar payı, pazar profili rakip analizi, satış hedefleri, beklenmedik durumlara karşı alınacak aksiyonlar, yer seçimi ve müşteriye ulaşım kanalları gibi bilgilerin nasıl hazırlanması gerektiği örnek iş fikri üzerinde gösterilecektir. Bu sayede katılımcılar pazarlama planı hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
10:45- 11:30 Ders Adı Uygulamalı İş Planı Hazırlama III
Eğitmen Prof. Dr. Himmet KARADAL
Ders Konusu İş planında üretim ve yönetim planının hazırlanması
Ders İçeriği Bu derste; öncelikle üretim planı hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar, sonrasında ise yönetim planı hazırlanırken dikkat edilecek huşulara değinilecektir. Bu kapsamda üretim planı hazırlanırken NACE kodlarının tespiti, iş akış şeması, hukuki gereksinimler (ruhsat vb) ile gerekli standartlar üzerinde durulacaktır. Yönetim planı kısmında ise organizasyon şeması, görev tanımları ve görev tanımına uygun personel alınması konularında bilgilerin nasıl doldurulması gerektiği örnek iş planı üzerinde gösterilecektir. Bu sayede katılımcılar üretim ve yönetim planı hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
11:45- 12:30 Ders Adı Uygulamalı İş Planı Hazırlama IV
Eğitmen Prof. Dr. Himmet KARADAL
Ders Konusu İş planında finansal planın hazırlanması
Ders İçeriği Bu derste; finansal planın hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlara değinilecektir. Bu kapsamda başlangıç maliyetleri, nakit projeksiyonları, işletme giderleri, kar geçiş noktası ve öz kaynak ve/veya diğer kaynaklardan sağlanacak finansman gibi bilgilerin nasıl hazırlanması gerektiği örnek iş fikri üzerinde gösterilecektir. Bu sayede katılımcılar finansal plan hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
12:30- 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45- 14:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama I (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
Ders Konusu Kanvas modelin yapı taşları ve değer önerisi hazırlama
Ders İçeriği Bu derste; öncelikle kanvas iş modelinin temel yapı taşlarından bahsedilecek ve eğitmen eşliğinde iş modelinin oluşturulması adına iş fikrinin nasıl bir değer önerisi oluşturacağına ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir.  Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 5 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar iş fikirleri için değer önerisini nasıl yazmaları gerektiğini öğreneceklerdir.
14:45- 15:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama II (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Ders Konusu Müşteri segmentinin, müşteri ilişkileri ve kanalların tespiti
Ders İçeriği Bu derste; kanvas iş modelinin sağ tarafında yer alan müşteri segmenti, müşteri ilişkileri ve müşteriye ulaşım kanallarının neler olabileceğine ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir. Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 5 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar müşteri segmentinin belirleme, müşteri ilişkileri ve müşteriye ulaşım kanallarını yazarken belere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
15:45- 16:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama III (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU
Ders Konusu Kilit (Temel) faaliyetler, kilit ortaklar ve kilit kaynakların tespiti
Ders İçeriği Bu derste; kanvas iş modelinin sol tarafında yer alan kilit (Temel) faaliyetler, kilit ortaklar ve kilit kaynakların neler olabileceğine ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir. Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 6 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar kilit faaliyetlerin, kilit ortakların ve kilit kaynakları tespit ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
16:45- 17:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama IV (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Prof .Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Maliyet yapısı ve gelir modelinin oluşturulması
Ders İçeriği Bu derste; kanvas iş modelinin alt kısmında yer alan maliyet yapısı ve gelir modelinin nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir. Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 6 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar maliyet yapısız belirlerken ve gelir modellerini oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.
17:45- 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (4. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Dördüncü gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği Bu derste; dördüncü gün uygulamalı eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile uygulamalı eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede uygulamalı eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir.

SAAT 30.09.2022
09:00 – 09:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli SunumuI (1. Grup)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI/ Doç. Dr. Bülent YILDIZ / Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU / Prof .Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (1. Grup)
Ders İçeriği Bu derste; birinci grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
09:45 – 10:15 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu II (2. Grup)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI/ Doç. Dr. Bülent YILDIZ / Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU / Prof .Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (2. Grup)
Ders İçeriği Bu derste; ikinci grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
10:30 – 11:00 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu III (3. Grup)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI/ Doç. Dr. Bülent YILDIZ / Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU / Prof .Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (3. Grup)
Ders İçeriği Bu derste; üçüncü grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
11:15 – 11:45 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu IV (4. Grup)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI/ Doç. Dr. Bülent YILDIZ / Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU / Prof .Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (4. Grup)
Ders İçeriği Bu derste; dördüncü grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
12:0 – 12:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (5. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Beşinci gün eğitimleri ve düzenlenen etkinlik ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği Bu derste; beşinci gün gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların son gün eğitimlerini değerlendirmeleri istenecektir. Ayrıca son gün anketinde etkinlik ile ilgili genel değerlendirmelerini ölçümleyen sorularda yer alacaktır. Bu sayede eğitimlerin ve etkinliğin genelinin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir.