SAAT 23.09.2024
08:45 – 09:30 Ders Adı Etkinliğin Amaç ve Hedefleri & Katılımcılar ile Tanışma
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Açılış ve etkinlik hakkında bilgilendirme
Ders İçeriği Bu derste; hedef kitle ile tanışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca etkinliğin amaç ve hedefleri hakkında bilgi verilecek, katılımcıların eğitimden beklentileri hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Etkinlik eğitim planındaki derslerin öneminden ve amaçlarından bahsedilecektir. Böylelikle katılımcılar kendilerini nelerin beklediği ile ilgili genel bilgi sahibi olacaklardır.
09:45 – 10:30 Ders Adı Girişimciliğin Temelleri
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Girişimci ve girişimcilik kavramları
Ders İçeriği Bu ders kapsamında girişimcinin kim olduğundan, girişimcinin sahip olması gereken kişilik özellikleri ve sosyal özelliklerden bahsedilecektir. Ayrıca girişimcilik türlerinden tekno-girişimcilik ve akademik girişimcilik kavramlarına vurgu yapılacak ve Türkiye’de girişimcilerin başarılı ya da başarısızlık nedenlerine değinilecektir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar girişimci ve girişimcilik kavramına ilişkin temel bilgileri edinebileceklerdir. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
10:45 – 11:30 Ders Adı Girişimci Psikolojisi
Eğitmen Öğr. Gör. Dr. Şeyhmus AKSOY
Ders Konusu Girişimcilikte psikolojik sermayenin önemi
Ders İçeriği Bu derste; iyi bir iş fikrine sahip girişimci adayının psikolojik olarak ne tür bir hazırlık içerisinde olması gerektiğine değinilecektir. Bu noktada olumsuzluklara kulak kapatmayı belirsizliğe karşı hazırlıklı olmayı ve girişimci tempoya hazırlığın önemi vurgulanacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar kendilerini daha iyi tanıyabilecek, girişimciliğe tutumlarını ve yatkınlıklarını tespit edebileceklerdir. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
11:45 – 12:30 Ders Adı İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcı Düşünme
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL
Ders Konusu İş fikri geliştirme kaynakları ve yöntemleri
Ders İçeriği Bu derste; iş fikri geliştirmek için hangi kaynaklardan yararlanılabileceğine değinilecektir. Ayrıca yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılığı ve yenilikçiliği zenginleştirmenin yolları ele alınacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar iş fikri geliştirirken hangi kaynakları kullanmaları gerektiğini görecek ve hangi yöntemlerle iş fikri geliştirebileceklerini anlayacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45 – 14:30 Ders Adı Yönetimde Güncel Paradigmalar
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KAROĞLU
Ders Konusu Yönetimde güncel yaklaşımlar
Ders İçeriği Bu derste; öncelikle yönetici ile girişimci arasındaki benzerlik ve farklılıklara değinilecektir. Ayrıca güncel yönetim yaklaşımları üzerinde durularak insan kaynağında sahip olması gereken yönetimsel özelliklere değinilerek güncel İK uygulamaları ele alınacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar iyi bir yöneticide olması gereken özellikleri ve güncel yönetim yaklaşımlarının neler olduğu konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
14:45 – 15:30 Ders Adı İnovasyon, Pazarlama ve Girişimcilik İlişkisi
Eğitmen Prof. Dr. Dilber ULAŞ
Ders Konusu Girişimcilerin yaratıcı inovasyonları pazarlaması
Ders İçeriği Bu derste; inovasyon kavramı ve inovasyonun aşamaları ele alınacaktır. İnovayonun girişimciler için önemine vurgu yapılacaktır. Ayrıca inovatif fikrin pazarlanabilir hale nasıl dönüşeceğine değinilecek ve pazarlama inovasyonunun önemine dikkat çekilecektir. Bu ders sayesinde katılımcıların inovasyonun girişimciler için gerekliliğini anlayabilecek ve inovatif ürünlerin nasıl pazarlanabileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
15:45 – 16:30 Ders Adı Tekno-Girişimlerde Markalaşma
Eğitmen Doç. Dr. Oya ERU
Ders Konusu Tekno-girişimciler için markalaşmanın önemi
Ders İçeriği Bu derste; marka kavramı, markalaşma, markanın üründen farklılığı ve neden önemli olduğu üzerinde durulacaktır. Ayrıca uygun marka mesajları, teknolojini markalaşmaya etkisi ve medya stratejileri geliştirme konuları hakkında bilgi verilecektir. Bu dersi alan katılımcılar markanın ne olduğunu üründen olan farklılığını kavrayabilecek ve teknolojinin markalaşma üzerindeki etkilerini açıklayabileceklerdir. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
16:45 – 17:30 Ders Adı Dijital Pazarlama
Eğitmen Doç. Dr. Oya ERU
Ders Konusu Pazarlamada internet, mobil ve interaktif platformların kullanımı
Ders İçeriği Bu derste; internet üzerinde pazarlamanın gelişimi, e-pazarlama unsurları, internet pazarlar ve e-pazarlamada ortaya çıkan sorunlar ele alınacaktır. Ayrıca internet üzerinde reklam faaliyetlerine ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar e-pazarlama ile ilgili temel kavramları kavrayabilecek, e-pazarlama unsurlarını tanımlayabilecek ve internet üzerinden pazarlar ve reklam faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
17:45 – 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (1. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu İlk gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu derste; ilk gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların ilk gün eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir. Aynı zamanda etkinlikle ilgili aksaklıklar olduğu düşünülüyor ise kalan günler için bunlara çözüm üretilme şansı olacaktır.
SAAT 24.09.2024
08:45 – 09:30 Ders Adı Pazar ve Pazarlama Araştırmaları I
Eğitmen Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM
Ders Konusu Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırmasının aşamaları
Ders İçeriği DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu derste; teknolojik girişimciler için Pazarlama Bilgi Sistemi’ne (PBS), pazar ve pazarlama araştırması kavramlarının tanımına, kapsamına, önemine ve türlerine değinilecektir. Ayrıca pazarlama araştırması sürecinin aşamalarına ve pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Bu dersi alan katılımcılar bilgi kaynaklarını ve pazarlama bilgi sisteminin önemini kavrayabilecekler. Aynı zamanda pazarlama araştırması ile ilgili kavramları açıklayabileceklerdir. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
09:45 – 10:30 Ders Adı Pazar ve Pazarlama Araştırmaları II
Eğitmen Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM
Ders Konusu Pazarlama araştırmasında veri madenciliği ve veri toplama
Ders İçeriği Bu derste; öncelikle veri madenciliği kavramına sonrasında ise pazarlama araştırmasında veri madenciliğinin önemine ve kullanılan veri toplama yöntemlerine değinilecektir. Ayrıca ders kapsamında araştırma sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması konularında bilgi sunulacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar veri madenciliğinin önemi ve pazarlama alanında bir araştırma yapabilmek için nasıl veri toplayacaklarını öğreneceklerdir. Ayrıca katılımcılar rapor hazırlarken nelere dikkat edeceklerine dair bilgi sahibi olacaklardır.
10:45 – 11:30 Ders Adı Ar-Ge Faaliyetlerinin Tekno-Girişime Dönüştürülmesi: Teknokent’in Rolü I
Eğitmen DProf. Dr. Kasım YENİGÜN (Kastamonu Teknokent Genel Müdürü)
Ders Konusu Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüştürülmesi, kuluçka merkezleri vasıtasıyla şirketleşme faaliyetleri ve Teknokent ekosistemi
Ders İçeriği Bu derste; Ar-Ge odaklı çalışmalardan ortaya çıkacak çıktıların katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürülmesi ve bu süreci destekleyen kurumlardan biri olan Teknokent bünyesinde şirketleşme faaliyetleri anlatılacaktır. Teknokent ekosisteminde bulunan birimlere değinilecektir. Bu sayede katılımcılar Ar-Ge odaklı çalışmaların Teknokent bünyesinde ticarileştirilmesine yönelik süreç hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
11:45 – 12:30 Ders Adı Ar-Ge Faaliyetlerinin Tekno-Girişime Dönüştürülmesi: Teknokent’in Rolü II
Eğitmen Berk YAVRU (Teknopark Ankara Genel Müdürü)
Ders Konusu Teknokent ekosisteminde Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan muafiyetler ve destekler
Ders İçeriği Bu derste; öncelikle Ar-Ge odaklı çalışmalar ile Teknokentler bünyesinde faaliyet göstermenin sunduğu avantajlara değinilecektir. Ayrıca muafiyetler ve destek mekanizmaları ayrıntılı olarak bilgi verilecektir. Bu sayede katılımcılar Ar-Ge odaklı çalışmaların Teknokent bünyesinde ticarileştirilmesine yönelik destek ve muafiyetlerden haberdar olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45 – 14:30 Ders Adı Ar-Ge Destekleri ve Ön Finansman: TÜBİTAK
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
Ders Konusu Girişim başlangıç ve ar-ge destek mekanizmalarına erişim
Ders İçeriği Bu derste; 1501, 1505, 1507, 1509, 1511 ve 1512 destek programlarına kimlerin başvuru yapabileceği, bütçeleri, proje süreleri, başvuru şekli ve dönemleri ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca teknolojik alanda başlangıç girişimlerini destekleyen 1512 Bireysel Girişim Destek Programı (BİGG) başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar teknoloji odaklı iş fikirlerini hayata geçirebilmek için başlangıçta gereken sermayenin bir kısmını TÜBİTAK’tan nasıl elde edebileceklerini öğrenecekler ve bu farkındalığı kazanacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
14:45 – 15:30 Ders Adı Ar-Ge Destekleri ve Ön Finansman: KOSGEB
Eğitmen Öğr. Gör. Kazım Yasin ÖZBEY
Ders Konusu KOSGEB girişimci destek mekanizmalarına erişim
Ders İçeriği Bu derste KOSGEB Geleneksel ve İleri Düzey Girişimci Destek Programlarından bahsedilecektir. Aynı zamanda KOSGEB İş Planı Ödülü Destek Programı ve girişimcilik eğitimleri hakkında bilgiler erilecektir. Bu ders sayesinde katılımcılar KOSGEB’in girişimcilere sağladıkları destekler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Aynı zamanda KOSGEB destek mekanizmalarında yararlanmak için KOSGEB girişimcilik eğitimlerine nasıl katılabilecekleri hakkında belgi edineceklerdir.
15:45 – 16:30 Ders Adı Ar-Ge Destekleri ve Ön Finansman: Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılar
Eğitmen Prof. Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Girişim sermayedarları ve melek yatırımcı destek mekanizmaları
Ders İçeriği Bu derste; girişim sermayesi kavramı, girişim sermayesi finansman aşamaları ve teknikleri ile girişim finansmanında geleneksel yöntemlere alternatif oluşturan melek yatırımların rolü konusunda bilgiler verilecektir. Bu ders sayesinde katılımcılar girişim sermayesi finansman aşamaları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar, melek yatırım finansman modeli hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
16:45 – 17:30 Ders Adı Finansal Okuryazarlık ve Finans Teknolojileri (FinTech)
Eğitmen Prof. Dr. Tolga ULUSOY
Ders Konusu Güncel finansal kavramlar hakkında bilgilendirme
Ders İçeriği Bu derste; finansal okuryazarlık için gerekli olan temel kavram ile birlikte finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemler ile rekabet etmeyi amaçlayan finans teknolojisi veya fintech konusundaki teknolojik yenilikler ele alınacaktır. Bu sayede katılımcılar temel finansal kavramları öğrenecekler ve finans alanındaki faaliyetleri iyileştirmek için gerekli finansal teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
17:45 – 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (2. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu İkinci gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği Bu derste; ikinci gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların ikinci gün eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir. Aynı zamanda etkinlikle ilgili aksaklıklar olduğu düşünülüyor ise kalan günler için bunlara çözüm üretilme şansı olacaktır.
SAAT 25.09.2024
308:45 – 09:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri I
Eğitmen Prof. Dr. Müge KLEIN
Ders Konusu Dijital teknolojilerin evrimi: Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a
Ders İçeriği Bu derste; endüstri devrimlerinin gelişim süreci, Endüstri 4.0 kavramı, Endüstri 4.0’ın tasarım ilkeleri anlatılacaktır. Bu ders sayesinde katılımcılar dijital dönüşüm sürecinin evrimi, dijital dönüşümü hızlandıran ve gerekli kılan unsurlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
09:45 – 10:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri II
Eğitmen Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ
Ders Konusu Yapay zekânın temel, teknik ve mekanizmaları
Ders İçeriği Bu derste; yapay zekanın tanımı, tarihi ve gelişimi ela alınacaktır. Ayrıca sezgi ve sezgiye dayalı arama algoritmaları, bulanık mantık ve programlama ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu dersi alan katılımcılar yapay zekânın tarihsel ve kavramsal gelişimini, yapay zekânın amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için bu amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
10:45 – 11:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri III
Eğitmen Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU
Ders Konusu Arttırılmış gerçeklik ortamları ve tasarımı
Ders İçeriği Bu derste; arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramlarına, arttırılmış gerçeklik kullanılan disiplinlerin neler olduğuna, mevcut arttırılmış gerçeklik uygulamalarına ve eğitimde arttırılmış gerçeklik kullanımı ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu sayede katılımcılar geleceğin teknolojilerinden birisi olan sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçeklik teknolojisi içeren ortamlar hakkında bilgi edinecekler ve bu ortamların tasarımı konusunda farkındalık sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
11:45 – 12:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri IV
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Murat MERİÇELLİ
Ders Konusu Nesnelerin interneti ve ticari boyutu
Ders İçeriği Bu derste; nesneleri interneti kavramına, nesnelerin interneti ile ilgili bileşenlerine, IoT uygulaması geliştirmek için kullanılan yardımcı teknolojilerin (RFID, NFC, BLE Beacon, WSN, GSM vb.), neler olduğuna ve bunların ticari boyutuna değinilecektir. Bu ders sayesinde katılımcılar nesnelerin internetini tanıyacaklar ve nesnelerin internetinde büyük veri işleme tekniklerini hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
12:30 – 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45 – 14:30 Ders Adı Dijital Dönüşüm Teknolojileri V
Eğitmen Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER 
Ders Konusu Endüstriyel robotlar ve robotik teknolojiler
Ders İçeriği Bu derste; robot teknolojisinin esasları, robotların programlanması ve uygulamaları ile robot teknolojisi konularında bilgi verilecek. Ayrıca otomasyon teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirilen uygulamalar ile robotik teknolojilerin geliştirilme sürecine değinilecektir. Bu dersi alan katılımcılar robotların endüstriyel kullanımı ve robotik teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
14:45 – 15:30 Ders Adı FSM Başvuru Süreçleri
Eğitmen Doç. Dr. Fuat KARTAL
Ders Konusu FSM kavramı ve ulusal başvuru süreçleri
Ders İçeriği Bu derste; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 30047 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 30195 Sayılı Çalışan Buluşlarına, Yüksek Öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve diğer ulusal yasal düzenlemelere ilişkin uygulama odaklı yaklaşımlara değinilecektir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Başvuru Sistemi olan e-Pats üzerinden marka, patent, faydalı model başvurularının yapılması süreçlerini ele alınacaktır. Bu dersi alan katılımcılar FSM ve başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
15:45 – 16:30 Ders Adı İş Modeli Kanvası Hazırlama I
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu İş modeli kanvasının bölümlerinin incelenmesi
Ders İçeriği Bu derste; iş modeli kanvası hazırlanırken dikkat edilecek hususlara değinilecek ve kanvas iş modelinin hangi bölümlerin yer aldığı anlatılacaktır. Kanvas iş modelinin iş planından farkı ve günümüzde neden tercih edildiğine vurgu yapılacaktır.  Ayrıca kanvas iş modeli oluşturmanın iş fikrini planlamadaki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu sayede katılımcılar kanvas iş modelinin bölümleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve nasıl doldurulması gerektiğini öğreneceklerdir. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
16:45 – 17:30 Ders Adı İş Modeli Kanvası Hazırlama II
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Tekno girişimlere özgü iş modeli kanvası örnekleri
Ders İçeriği Bu derste; daha önce başarıya ulaşmış tekno-girişim örneklerine ait iş modeli kanvasları ele alınacaktır. Bu kapsamda Facebook, Google, Tesla, Yemek Sepeti, Netflix, Micro gibi firmaların kanvas örnekleri incelenecektir. Bu ders sayesinde kursiyerler kendi iş fikirlerinin kanvas iş modeline nasıl dökmeler konusunda iyi uygulama örneklerini görmüş olacaklardır.
17:45 – 18:30 Ders Adı Deneyim Paylaşımı (3. Gün)
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Üçüncü gün eğitimleri ile ilgili tecrübe paylaşımı
Ders İçeriği Bu derste; üçüncü gün eğitimleri ile ilgili katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların üçüncü gün eğitimleri değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilecektir. Aynı zamanda etkinlikle ilgili aksaklıklar olduğu düşünülüyor ise kalan günler için bunlara çözüm üretilme şansı olacaktır.

SAAT 26.09.2024
08:45- 09:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama I (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI / Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ / Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL
Ders Konusu Kanvas modelin yapı taşlarından değer önerisi, müşteri segmenti, müşteri ilişkileri ve kanalların tespiti ve oluşturulması
Ders İçeriği Bu derste; öncelikle kanvas iş modelinin temel yapı taşlarından değer önerisi, müşteri kitlesi, müşteri ilişkileri ve müşteri kanallarının oluşturulacağına ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir.  Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 5 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar kendi iş fikirlerinin değer önerisi, müşteri kitlesi, müşteri ilişkileri ve müşteri kanallarını oluşturacaklardır.
09:45- 10:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama II (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI / Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ / Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL
Ders Konusu Kanvas modelin yapı taşlarından kilit (Temel) faaliyetler, kilit ortaklar ve kilit kaynakların tespiti ve oluşturulması
Ders İçeriği Bu derste; kanvas iş modelinin sol tarafında yer alan kilit (Temel) faaliyetler, kilit ortaklar ve kilit kaynakların neler olabileceğine ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir. Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 5 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar kendi iş fikirlerinin kilit faaliyetlerini, kilit ortaklarını ve kilit kaynaklarını tespit ederek oluşturacaklardır.
10:45- 11:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Hazırlama III (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI / Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ / Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL
Ders Konusu Kanvas modelin yapı taşlarından maliyet yapısı ve gelir modelinin oluşturulması
Ders İçeriği Bu derste; kanvas iş modelinin alt kısmında yer alan maliyet yapısı ve gelir modelinin nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir. Eğitmen gözetiminde grup çalışması yapılacak, her grup 5 kişiden oluşacaktır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar kendi iş fikirlerinin maliyet yapısını belirleyip gelir modellerini oluşturacaklardır.
11:45- 12:30 Ders Adı Etkili Sunum Teknikleri
Eğitmen Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR
Ders Konusu Etkili bir sunumda dikkat edilecek hususlar
Ders İçeriği Bu derste; iş fikirlerinin kanvas modele aktarılmasının ardından jüri önünde sunulması sırasında dikkat edilecek ve etkili sunum yapmayı kolaylaştıracak hususlar üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda katılımcılar fikirlerini jüriyi ikna edebilecek seviyede nasıl hazırlayacakları ve sunacakları konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda soru-cevap uygulaması yapılacaktır.
12:30- 13:45 Öğle Yemeği Prof. Dr. Mevlüt Beyribey Konukevi
13:45- 14:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu I (1. Grup)
Eğitmen

Prof. Dr. Tolga ULUSOY / Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL / Mustafa YILDIZ

Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (1. GRUP)
Ders İçeriği Bu derste; birinci grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
14:45- 15:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu II (2. Grup)
Eğitmen

Prof. Dr. Tolga ULUSOY / Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL / Mustafa YILDIZ

Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (2. GRUP)
Ders İçeriği Bu derste; ikinci grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
15:45- 16:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu II (3. Grup)
Eğitmen

Prof. Dr. Tolga ULUSOY / Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL / Mustafa YILDIZ

Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (3. GRUP)
Ders İçeriği Bu derste; üçüncü grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
16:45- 17:30 Ders Adı Kanvas İş Modeli Sunumu IV (4. Grup)
Eğitmen

Prof. Dr. Tolga ULUSOY / Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL / Mustafa YILDIZ

Ders Konusu Kanvas iş modeli sunumu ve değerlendirme (4. GRUP)
Ders İçeriği Bu derste; dördüncü grup tarafından uygulamalı eğitimler sonucu hazırlanan kanvas iş modeli sunulacaktır. Sunum grup tarafından belirlenen bir öğrenci tarafından yapılacaktır. Eğiticiler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak grup için pratik öneriler sunulacaktır. Böylelikle kanvas iş modeli hazırlanırken grubun yaptığı hatalar belirlenebilecek, eksiklikler ve doğru yapılan hususlara vurgu yapılabilecektir. Bu sayede öğrenciler yanlışlarını görebilecekler ve kanvas iş model hazırlama konusunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadıklarını tespit edebileceklerdir.
17:45- 18:30 Ders Adı Etkinlik Değerlendirme
Eğitmen Doç. Dr. Erol TEKİN
Ders Konusu Düzenlenen etkinlik ile ilgili tecrübe paylaşımı ve etkinliğin sona ermesi
Ders İçeriği Bu derste; etkinlikte ders veren eğiticilerin ve katılımcıların görüşleri alınacaktır. Bunun yanında online anket uygulaması ile katılımcıların etkinliği genel olarak değerlendirmeleri istenecektir. Bu sayede eğitimlerin ve etkinliğin genelinin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilmiş olunacaktır.