Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Erol TEKİN (Kastamonu Üniversitesi)

 

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Erol TEKİN (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilber ULAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Kastamonu Üniversitesi)

 

Bilim Kurulu

Doç. Dr. Erol TEKİN (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN (Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet KARADAL (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Müge KLEIN (Türk-Alman Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilber ULAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Önder TOR (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Kemal AKYOL (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuray EMİN (Kastamonu Üniversitesi)

 

Yerel Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Erol TEKİN (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Serkan DİLEK (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuray EMİN (Kastamonu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR (Kastamonu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Mehmet Fırat OLGUN (Kastamonu Üniversitesi)

 

Eğitmenler

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilber ULAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Tolga ULUSOY (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Müge KLEIN (Türk-Alman Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Himmet KARADAL (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Fuat KARTAL (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Kemal AKYOL (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Erol TEKİN (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN YAZAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÜNEYSU (Trabzon Üniversitesi)

Doç. Dr. Bülent YILDIZ (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ (Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI (Kastamonu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER (Düzce Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)

 

Proje Yardımcı Personeli

Arş. Gör. Murat ZORKUN (Kastamonu Üniversitesi)

Arş. Gör. Nazlıcan GENGEÇ ZORKUN (Kastamonu Üniversitesi)

Gözde GEMALMAZ (Lisans Öğrencisi)

Oğuzhan ÇAM (Lisans Öğrencisi)

Oğuzhan YILMAZ (Lisans Öğrencisi)