Etkinliğin Amacı

Etkinlik kapsamında lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenci, araştırmacı ve akademisyenler ile doktoralı genç araştırmacıların girişimci üniversite misyonu çerçevesinde tekno-girişimcilik odağında Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi ve şirketleşme kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Etkinliğin Kapsamı

Etkinliğin amacı çerçevesinde eğitimde yer alacak katılımcılar Türkiye’de yer alan üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam eden (Fen, Sağlık, Mühendislik ve Sosyal alanlar) üniversite öğrencileri, araştırmacılar, akademisyenler ya da doktorasını tamamlamış genç araştırmacılar (35 yaşını doldurmamış) olacaktır. Uzman akademisyenler tarafından oluşturulan eğitim modülleri Ar-Ge projeleri hakkında bilgi sahibi olunması, Ar-Ge odaklı fikir ve projelerini ticari değere dönüştürme ile ilgili süreçleri kapsamaktadır. Ayrıca eğitimde girişimcilik türlerinden tekno-girişimcilik, teknolojik bağlam, teknoloji odaklı çözümler, dijital dönüşüm teknolojileri, iş fikirleri ya da proje fikirlerinin girişimci faaliyete dönüştürülmesi ile Teknokent fırsatlarına ilişkin konular programda bulunan teorik eğitimlerdendir. Bunların yanında uygulamalı iş planı hazırlama ve interaktif grup çalışması şeklinde gerçekleşecek kanvas iş modeli geliştirme eğitimleri de verilecektir. Son olarak etkinlik kapsamında oluşturulan kanvas iş modellerine ilişkin sunumlar yapılacaktır.