Üniversitemizde, TÜBİTAK 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi Etkinliği” 26-30 Eylül tarihleri arasında Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Üniversitemizden lisansüstü seviyede araştırmalarına devam eden 20 kursiyer katıldı.

Etkinlik kapsamında verilen eğitimlerde Ankara Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Üniversitemizden alanlarında uzman 16 akademisyen eğitmen olarak yer aldı.

Alanlarında seçkin akademisyenler ile buluşma fırsatını yakalayan farklı disiplinlerden genç araştırmacılara öncelikle; girişimciliğin temelleri, Teknokent yapılanması, iş fikri geliştirme, temel pazarlama, pazar araştırması, dijital pazarlama, fikri sınai mülkiyet hakları, finansal okuryazarlık, finansal destek mekanizmaları ve dijital dönüşüm teknolojileri konularında teorik eğitimler verildi.

Ardından uygulamalı olarak iş planı ve iş modeli kanvası hazırlama çalışmaları gerçekleştirildi. Hazırlanan iş modeli kanvasları çerçevesinde kursiyerler iş fikirlerini jüri önünde sundu.

Etkinlik kapsamında, 29 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu Teknokent Genel Müdürü ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün ile Kastamonu Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Erol Tekin’in katılımları ile düzenlenen gala yemeğinde katılımcılara ve eğitmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinliğin son gününde yapılan iş fikri sunumları ile etkinlik başarılı bir şekilde sona erdi.

Önerilen Makaleler