TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği tarafından desteklenen ve proje yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol TEKİN’in yaptığı “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi Etkinliği –II-” Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İkincisi düzenlenen ve 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklere Türkiye’nin farklı üniversitelerinde (Kastamonu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ankara HBV Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) lisansüstü seviyede araştırmalarına devam eden 20 kursiyer katıldı. Etkinlik süresince Kastamonu Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde öğrenim gören 5 lisans öğrencisi yardımcı personel olarak görev aldı.

Etkinlik kapsamında verilen eğitimlerde Kastamonu Üniversitesi’nin yanı sıra Türk-Alman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden görev yapan alanlarında uzman 18 akademisyen yer aldı. Alanlarında seçkin akademisyenler ile buluşma fırsatını yakalayan farklı disiplinlerden genç araştırmacılara öncelikle; Girişimciliğin Temelleri, İş Fikri Geliştirme, Temel Pazarlama, Dijital Pazarlama, Pazar Ve Pazarlama Araştırması, Teknokent Yapılanması, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Finansal Okuryazarlık, Yönetimde Güncel Paradigmalar, Finansal Destek Mekanizmaları ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri konularında teorik eğitimler verildi. Ardından uygulamalı olarak “İş Planı” ve “İş Modeli Kanvası” hazırlama çalışmaları gerçekleştirildi. Hazırlanan iş modeli kanvasları çerçevesinde kursiyerler iş fikirlerini jüri önünde sundu. Etkinliğin son gününde yapılan iş fikri sunumları ile etkinlik başarılı bir şekilde sona erdi.

Etkinliğe katılan tüm kursiyerler etkinlikte emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, böyle bir etkinliğe katılım gösterdikleri için mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca ürettikleri iş fikirlerine yönelik marka ve patent tescil süreçlerine, BİGG 1512 projelerine başvuru yapmaya ya da ürünlerini ticarileştirmemeye yönelik büyük bir adım attıklarının altını çizerek etkinliğin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapmışlardır.

Önerilen Makaleler