“Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi – III -” projesi TÜBİTAK 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmektedir.

Önerilen Makaleler